Deconfilter Pro S Front 1920X800

DeconFilter™ Pro S

Utvecklat för att på ett säkert sätt reducera cancerogena ämnen i avloppsvattnet. Det enkla och säkra sättet att filtrera kontaminerat vatten från Solo Rescue® Decon Washer.

Deconfilter Pro S Detail 736X800

Optimerad filtreringsteknik

DeconFilter™ Pro S fokuserar på att filtrera bort och minska mängden cancerogena PAH-föreningar i sköljvattnet i Solo Rescue. Under tester på en brandstation samt en träningsanläggning i södra Sverige togs vattenprover efter ett antal övningar och skarpa bränder från Solo Rescue Decon Washer. Proverna skickades sedan till ett externt tredjepartslaboratorium för analys. Laboratorietesterna visade att DeconFilter™ Pro S reducerar mängden PAH M och PAH H-föreningar (som båda klassificeras som cancerogena av Naturvårdsverket) i avloppsvattnet från Solo Rescue med upp till 98 % eller under detektionsnivån*.

För att uppnå dessa resultat använder vi oss av anpassad filtrering i flera steg, inklusive luddfilter, partikelfilter och aktivt kolfilter. Det gör att vi kan fånga partiklar av olika typ och storlek och förhindra att de spolas ner i avloppet.

* Beroende på vilka material som brunnit kan reduktionsgraden variera. Se hela rapporten här.

Det perfekta komplementet
till dekontamineringstvätten
Solo Rescue

DeconFilter™ Pro S har utvecklats för att fungera sömlöst med Solo Rescue Decon Washer. Den passar perfekt på maskinens högra sida och ökar endast den totala bredden med cirka 30 cm. Filtersystemt är utrustad med en specialdesignad anslutning som fästs direkt på Solo Rescues utlopp och det har kapaciteten att ansluta upp till tre Solo Rescue Decon Washers. Vid behov finns även möjlighet att montera filtersystemet på väggen med hjälp av ett särskilt väggfäste.

Deconfilter Pro S Front Background736x800
Deconfilter Pro S Perspective Backdrop Blurred 736X800

Säkra och enkla filterbyten

För att säkerställa filtersystemets effektivitet rekommenderar vi att filtersatsen byts ut fyra gånger om året. Filtrets livslängd kan dock variera beroende på vilken typ av brand som bekäpats samt hur ofta vattnet i maskinen byts ut.

För att filterbytet ska vara så enkelt som möjligt valde vi en öppen konstruktion som gör att du enkelt kommer åt filterpatronerna från sidan på maskinen. Det enda som behöver göras är att byta ut de gamla filtren mot originalfilter från vårt utbyteskit.

Water Treatment Plant 1920X800

En optimerad rengöringsprocess kräver ett optimerat filtersystem

När vi först utvecklade Solo Rescue® Decon Washer var vårt mål att utveckla en dekontamineringslösning som kan bidra till att på ett snabbt, enkelt och säkert sätt minska brandmännens exponering för cancerogena ämnen. Vi är nöjda med resultatet och våra maskiner har nu skickats över hela världen till länder på fyra olika kontinenter. Men den optimerade rengöringsprocessen betyder inte att vårt jobb är klart. Det kontaminerade vattnet behöver också tas om hand efter tvätt, vilket är anledningen till att vi utvecklade DeconFilter™ Pro S.

Vad händer med det kontaminerade vattnet?

Den vanligaste lösningen för att hantera det kontaminerade vattnet idag, oavsett om det är från manuell tvätt eller användning av en Solo Rescue dekontamineringstvätt är att helt enkelt tömma ut det i avloppet, där det så småningom kommer att hamna på det lokala reningsverket. De flesta reningsverk har dock inte en specifik process för att extrahera dessa PAH-föreningar, vilket så småningom kommer att resultera i att de kontaminerar den omgivande miljön och ekosystemet.

På grund av de kemiska föreningarnas giftighet beslutade vi att detta inte var tillräckligt bra. Även om vårt primära fokus är att förbättra brandmännens hälsa och hjälpa dem att undvika giftiga kemikalier, kunde vi inte bortse från de negativa indirekta effekterna som kontaminerat avloppsvatten kan ha på den lokala miljön, och beslutade att göra något åt det. Lösningen blev DeconFilter™ Pro S.

Teknisk specifikation

Utvändiga mått H x B x D 1800 mm x 300 mm x 750 mm
Vikt (tom) 70 kg
Fylltankvolym 130 l
Strömförsörjning 5 m kabel med Schuko-kontakt ingår
Spänning 230 V enfas
Säkring 10 A
Frekvens 50 Hz
Total effekt 0,55 kW
Anslutning för avloppsslang 19 mm (3/4”)
Minsta dräneringskapacitet 35 l/min
Maximal installationshöjd på vägg för utlopp 1,5 m
Filtreringsteknik Anpassad filtrering i flera steg, inklusive luddfilter, partikelfilter och aktivt kolfilter
Pump Rostfritt stål, hög temperatur, hanterar fasta partiklar upp till 10 mm.
Kapacitet Upp till 3 st Solo Rescue Decon Washers
Alternativ Tillbehör för väggmontering
Rekommendation för filterbyte Var tredje månad eller enligt indikatorn. Eventuellt oftare beroende på användning.
RESCUE Intellitech frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller skador på personer, egendom eller på annat sätt till följd av felaktig användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen, underlåtenhet att använda skyddshandskar och ansiktsskydd vid byte av filterpatronerna, och/eller byter ut filterpatroner mot patroner som inte tillhandahålls av RESCUE Intellitech eller dess utsedda representanter.

 

Cancer Cells 660X480

Cancer – den främsta dödsorsaken bland brandmän

Enligt flera studier är cancer den främsta dödsorsaken bland brandmän. I Nordamerika orsakade cancer 61 % av dödsfallen hos brandmän från den 1 januari 2002 till den 31 mars 2017. Brandmän löper även 9 % högre risk att diagnostiseras med cancer och har 14 % högre risk att dö i cancer än den genomsnittliga befolkningen.

Contaminated Firefighter 660X480

Så rengör du din personliga skyddsutrustning

För att minimera risken för brandmän att drabbas av cancer måste vi minimera deras exponering för giftiga cancerogena kemikalier såsom PAH-partiklar. Ett sätt att göra detta är genom noggrann rengöring och sanering av den personliga skyddsutrustningen. Det finns några saker som man alltid ska ha i åtanke i samband med detta.

Kontakta oss

Jag godkänner att RESCUE Intellitech hanterar mina uppgifter som beskrivet i vår Integritets- och datapolicy.