Hero Contaminated Us Firefighter 1920X800

Så rengör du din personliga skyddsutrustning

Share

Ren utrustning hjälper till att rädda liv

För att minimera risken att brandmän får diagnosen cancer måste vi minimera deras exponering för giftiga cancerogena kemikalier såsom PAH-partiklar. Ett sätt att göra detta är genom noggrann rengöring och dekontaminering av den personliga skyddsutrustningen. Det finns några saker som man alltid ska ha i åtanke i samband med detta.

 1. Tvätta och dekontaminera alltid din personliga skyddsutrustning efter släckuppdrag eller övning.
 2. Se till att alltid använda lämplig skyddsutrustning för att minimera exponering för hud och andningsvägar vid hantering av kontaminerad utrustning.
 3. Se till att ren och kontaminerad utrustning aldrig hanteras eller förvaras på samma plats på stationen. Detta är för att undvika återkontaminering, vilket skulle utsätta dig själv och/eller dina kollegor på brandstationen för risk.

Dela upp utrymmet du har i kontaminerade respektive rena zoner

Kontaminerad zon och ren zon

Studier visar att cancerframkallande partiklar kan hittas på de flesta ställen på en brandstation. För att undvika detta är det viktigt att hantera förorenad utrustning på ett säkert och reglerat sätt för att minimera spridningen av dessa partiklar. Ett sätt att göra detta är att dela upp utrymmet du har i kontaminerade respektive rena zoner och att du inför regler som alla anställda måste följa. Den kontaminerade zonen är där du samlar in kontaminerad utrustning efter en släckning eller övning. Den rena zonen är där du hanterar och förvarar utrustning som inte är dekontaminerad. Zonerna bör separeras med dörrar och använd om möjligt även separata ventilationssystem för att förhindra att luftburna partiklar kommer in i de rena zonerna. Försök att minimera områden och ytor på stationen där kontaminerad utrustning hanteras för att minimera spridningen av giftiga kemikalier i lokalerna.

Området där du utför rengöringsprocessen är på sätt och vis en gråzon mellan de båda. Vi rekommenderar att du delar in detta område i kontaminerade och rena utrymmen. Om du av någon anledning måste lägga kontaminerad rökdykarutrustning i det området, innan du lägger in den i dekontamineringstvätten Solo Rescue, är det viktigt att du alltid använder samma arbetsbänk för detta. Om du behöver lägga ner den efter att den har sanerats, använd alltid en separat arbetsbänk för detta. Separera om möjligt de båda fysiskt genom att placera dem en bit ifrån varandra.

En annan sak man bör undvika är att placera zonerna på ett sätt som gör att du måste bära kontaminerad utrustning genom rena zoner, eller tvärtom. För att göra detta ska du alltid försöka att placera den kontaminerade zonen längs en yttervägg på stationen med separat ingång från utsidan.

Samla alltid all kontaminerad utrustning på samma, fasta plats.

Insamling av kontaminerad utrustning (kontaminerad zon)

Efter en brandräddning eller att en övning har genomförts måste du ta hand om din utrustning på ett säkert sätt. Det första du behöver göra är att ta av dig all utrustning på ett sätt som minimerar exponeringen för gifter. Se till att en kollega spolar av dig med vatten innan du tar av dig din skyddsutrustning. Be en kollega hjälpa dig att ta av handskarna. Om möjligt använd engångshandskar innan du hanterar någon av din andra personliga skyddsutrustning för att förhindra att huden på händerna exponeras. Lägg alla plagg i en plastpåse för att minimera föroreningen av brandbilen och stationen när du kommer fram.

Vid ankomsten till stationen samlas all kontaminerad utrustning på en särskild plats, kontaminerad zon. Se till att denna inte blandas med ren utrustning för att undvika återkontaminering.

Kom ihåg att dela in rengörings-/tvättutrymmet i kontaminerade och rena utrymmen.

Rengöringsprocess

Larmställ

Tvätta larmstället i en tvättmaskin eller ett utsug som är konstruerad specifikt för detta. Se till att följa tillverkarnas tvättråd.

Andningspaket, andningsmasker, hjälmar, stövlar och handskar

Det bästa och säkraste sättet att rengöra kontaminerade andningsapparater, andningsmasker, hjälmar, stövlar och handskar är att använda en metod som minimerar att luftvägarna och huden exponeras för de farliga kemikalier och cancerframkallande ämnen som fastnat på den kontaminerade skyddsutrustningen. Ett sätt att göra detta är att använda en rengöringsmaskin för andningspaket och övrig skyddsutrustning, som Solo Rescue, där hela rengöringsprocessen utförs inuti maskinen, vilket garanterar minimal exponering. Solo Rescue har dessutom en nedre lucka som gör det lättare och mer ergonomiskt att lasta maskinen, en process som även bidrar till att minimera den manuella kontakten med den kontaminerade utrustningen.

Om rengöring i en rengöringsmaskin för andningspaket och annan utrustning inte är möjligt, måste utrustningen rengöras för hand. Att rengöra utrustningen för hand utgör dock en hälsorisk på grund av oskyddad exponering för cancerogena ämnen och är inte något vi rekommenderar. Det kan också vara ett både tidskrävande och hårt arbete. Om din station inte har en rengöringsmaskin för skyddsutrustning, rekommenderar vi starkt att du undersöker möjligheterna att investera i en.

Se alltid till att följa dina tillverkares tvättråd.

Oavsett hur rengöringsproceduren genomförs är det viktigt att det sker utanför den kontaminerade zonen där du förvarar eller hanterar den kontaminerade utrustningen.

Placera de rena skyddsutrustningen i ett separat torkutrymme.

Torkning (ren zon)

Placera de rena plaggen och utrustningen i ett separat torkutrymme. Om möjligt, använda en avfuktare för att snabba upp processen. Se till att kontaminerad utrustning inte förvaras eller hanteras i detta utrymme.

Förvaring (ren zon)

När din utrustning är ren och torr är den klar att användas igen. Se till att du förvarar den i ren zon som är fri från annan kontaminerad utrustning tills det är dags att använda den igen.

Det viktigaste att tänka på

 • Tvätta och dekontaminera alltid din personliga skyddsutrustning efter släckuppdrag eller övning.
 • Se till att alltid använda lämplig skyddsutrustning för att minimera exponering för hud och andningsvägar vid hantering av kontaminerad utrustning.
 • Se till att ren och kontaminerad utrustning aldrig hanteras eller förvaras på samma plats på stationen. Detta är för att undvika återkontaminering, vilket skulle utsätta dig själv och/eller dina kollegor på brandstationen för risk.
 • Dela in stationen i kontaminerade och rena zoner
 • Zonerna bör om möjligt separeras med dörrar och använd separata ventilationssystem för att förhindra att luftburna partiklar kommer in i de rena zonerna.
 • Försök att placera den kontaminerade zonen längs en yttervägg på stationen med separat ingång från utsidan.
 • Försök att minimera områden och ytor på stationen där kontaminerad utrustning hanteras för att minimera spridningen av giftiga kemikalier i lokalerna.
 • Tvätta larmstället i en tvättmaskinen eller ett utsug efter varje uppdrag eller övning.
 • Använd en diskmaskin som Solo Rescue för att rengöra din rökdykarutrustning, andningsmasker, stövlar och handskar.
 • Se alltid till att följa dina tillverkares tvättråd.
Firefighter Old 660X480

Cancer – den främsta dödsorsaken bland brandmän

Enligt flera studier är cancer den främsta dödsorsaken bland brandmän. I Nordamerika orsakade cancer 61 % av dödsfallen hos brandmän från den 1 januari 2002 till den 31 mars 2017. Brandmän löper även 9 % högre risk att diagnostiseras med cancer och har 14 % högre risk att dö i cancer än den genomsnittliga befolkningen.

Kontakta oss

Jag godkänner att RESCUE Intellitech hanterar mina uppgifter som beskrivet i vår Integritets- och datapolicy.