Deconfilter Pro S Angle 1920X800

DeconFilter™ Pro S

Det perfekta komplementet till din Solo Rescue och DeconWasher Pro S. Ett enkelt och säkert sätt att minska förekomsten av cancerogena ämnen i ditt avloppsvatten.

Deconfilter Pro S Detail 736X800

Optimerad filtreringsteknik

DeconFilter Pro S fokuserar på att extrahera och minska mängden cancerogena PAH-partiklar i Solo Rescues och DeconWasher Pro S sköljvatten. Under tester på en brandstation samt en träningsanläggning i södra Sverige togs vattenprover efter ett antal övningar och skarpa bränder från Solo Rescue. Proverna skickades sedan till ett externt tredjepartslaboratorium för analys. Laboratorietesterna visade att DeconFilter™ Pro S reducerar mängden PAH M och PAH H-föreningar (som båda klassificeras som cancerframkallande av Naturvårdsverket) i avloppsvattnet med upp till 98 % eller under detektionsnivån.

För att uppnå dessa resultat använder vi oss av anpassad filtrering i flera steg, inklusive luddfilter, partikelfilter och ett aktivt kolfilter. Det gör att vi kan fånga partiklar av olika typ och storlek och förhindra att de spolas ner i avloppet.

Det perfekta komplementet till Solo Rescue® och DeconWasher™ Pro S

DeconFilter Pro S har utvecklats för att fungera sömlöst med Solo Rescue och DeconWasher Pro S och passar perfekt på höger sida av maskinerna med hjälp av ett speciellt filterställ. Det finns även möjlighet att vid behov montera filtersystemet på väggen för enkelhets skull. Solo Rescue filtersystemet levereras med en extern vattentank, inklusive ett luddfilter och dräneringspump. Detta krävs inte för DeconWasher Pro S eftersom det redan är inbyggt i maskinen.

Deconfilter Pro S Front Background736x800
Deconfilter Pro S Perspective Backdrop Blurred 736X800

Säkert och enkelt filterunderhåll

För att säkerställa filtersystemets effektivitet rekommenderar vi att filtersatsen byts ut fyra gånger om året. Filtrets livslängd kan dock variera beroende på brandtyperna och hur ofta vattnet i maskinen byts ut. För att filterbytet ska vara så enkelt och säkert som möjligt har det en öppen konstruktion som gör att du enkelt kommer åt filterpatronerna från sidan på maskinen.

Water Treatment Plant 1920X800

En optimerad rengöringsprocess kräver ett optimerat filtersystem

När vi först utvecklade Solo Rescue® Decon Washer var vårt mål att utveckla en dekontamineringslösning som kan bidra till att på ett snabbt, enkelt och säkert sätt minska brandmännens exponering för cancerogena ämnen. Vi är nöjda med resultatet och våra maskiner har nu skickats över hela världen till länder på fyra olika kontinenter. Men den optimerade rengöringsprocessen betyder inte att vårt jobb är klart. Det kontaminerade vattnet behöver också tas om hand efter tvätt, vilket är anledningen till att vi utvecklade DeconFilter™ Pro S.

Vad händer med det kontaminerade vattnet?

Den vanligaste lösningen för att hantera det kontaminerade vattnet idag, oavsett om det är från manuell tvätt eller användning av en Solo Rescue dekontamineringstvätt är att helt enkelt tömma ut det i avloppet, där det så småningom kommer att hamna på det lokala reningsverket. De flesta reningsverk har dock inte en specifik process för att extrahera dessa PAH-föreningar, vilket så småningom kommer att resultera i att de kontaminerar den omgivande miljön och ekosystemet.

På grund av de kemiska föreningarnas giftighet beslutade vi att detta inte var tillräckligt bra. Även om vårt primära fokus är att förbättra brandmännens hälsa och hjälpa dem att undvika giftiga kemikalier, kunde vi inte bortse från de negativa indirekta effekterna som kontaminerat avloppsvatten kan ha på den lokala miljön, och beslutade att göra något åt det. Lösningen blev DeconFilter™ Pro S.

Technical specifications

Dimensions H x W x D Gör att maskinens bredd ökar med cirka 300 mm
Weight (empty) 70 kg
Filer tank volume 130 l
Voltage 220-240 V
Fuse 10 A
Frequency 50 Hz
power 0,55 kW
Drain hose connection 3/4” (19 mm)
Minimum drain capacity min. 35 l/min
Drain outlet height on wall max. 1,5 m
Filtration technology Anpassad filtrering i flera steg, inklusive luddfilter, partikelfilter och aktivt kolfilter
Pump Rostfritt stål, hög temperatur, hanterar fasta partiklar upp till 10 mm.
Capacity Upp till 3 st Solo Rescue Decon Washers
Options Tillbehör för väggmontering
Filter change recommendation Var tredje månad eller enligt indikatorn. Eventuellt oftare beroende på användning.
RESCUE Intellitech frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller skador på personer, egendom eller på annat sätt till följd av felaktig användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen, underlåtenhet att använda skyddshandskar och ansiktsskydd vid byte av filterpatronerna, och/eller byter ut filterpatroner mot patroner som inte tillhandahålls av RESCUE Intellitech eller dess utsedda representanter.

 

Cancer Cells 660X480

Cancer – den främsta dödsorsaken bland brandmän

Enligt flera studier är cancer den främsta dödsorsaken bland brandmän. I Nordamerika orsakade cancer 61 % av dödsfallen hos brandmän från den 1 januari 2002 till den 31 mars 2017. Brandmän löper även 9 % högre risk att diagnostiseras med cancer och har 14 % högre risk att dö i cancer än den genomsnittliga befolkningen.

Contaminated Firefighter 660X480

Så rengör du din personliga skyddsutrustning

För att minimera risken för brandmän att drabbas av cancer måste vi minimera deras exponering för giftiga cancerogena kemikalier såsom PAH-partiklar. Ett sätt att göra detta är genom noggrann rengöring och sanering av den personliga skyddsutrustningen. Det finns några saker som man alltid ska ha i åtanke i samband med detta.

Kontakta oss

Jag godkänner att RESCUE Intellitech hanterar mina uppgifter som beskrivet i vår Integritets- och datapolicy.