Deconwasher Pro S Angle 1920X800

DeconWasher™ Pro S

Effektiv rengöring i ett kompakt format.

Samma suveräna rengöringsresultat men i en mer behändigt storlek

DeconWasher™ Pro S garanterar utmärkta resultat utan att kompromissa med funktionen eller kvaliteten trots maskinens kompakta format. Den smarta designen möjliggör ett högt vattenflöde genom roterande tvättarmar, med munstycken som är utformade för att dekontaminera och rengöra utrustningen med hög kraft. Det rymliga sköljsystemet säkerställer dessutom effektiv borttagning av farliga sotpartiklar och rester.

Rengör upp till 6 kompletta andningspaket eller 24 ansiktsmasker i timmen

Trots sin kompakta storlek kan DeconWasher Pro S lasta ett komplett andningspaket inklusive ansiktsmask och den har kapacitet att rengöra upp till totalt 6 st av dem per timme. Om du föredrar att separera ansiktsmasken från resten av andningspaketet kan du lasta upp till 4 st av dessa i en tvättcykel, vilket ger dig en kapacitet på 24 ansiktsmasker per timme. Utöver det är det också möjligt att tvätta fristående luftflaskor, stövlar, handskar och hjälmar i maskinen.

De angivna värdena för rengöringsprestanda är teoretiska; faktiska resultat kan variera beroende på olika faktorer.

DW Pro S Capacity 736X800

Lätt att använda med ett intuitivt användargränssnitt

För att göra DeconWasher Pro S så användarvänlig som möjligt har den utrustats med en resistiv pekskärm. Med ett modernt användargränssnitt, inspirerat av den lättanvända analoga kontrollpanelen på Solo Rescuen kan du köra ett tvättprogram med ett enda tryck på skärmen. Förutom att starta dina tvättprogram kan du även; följa dess förlopp via en indikator, ändra tvätt- och sköljtemperaturerna, justera tvättmedelskoncentrationen, ändra sköljvolymen, se aktuellt antal avslutade program sedan senaste vattenbytet, se vattenbytes- och serviceaviseringar med mera.

HMI 736X800

Inbyggd intelligens med automatiska vattenbyten

För att säkerställa optimal rengöring och dekontaminering krävs det att vattnet byts ut regelbundet. Hur ofta beror på hur förorenad utrustningen är, hur många tvättcykler som körs samt livslängden för tvättmedlet i tvättanken. För att hjälpa dig att hålla reda på när du ska byta vatten håller DeconWaher Pro S reda på både antalet cykler och hur många dagar som har gått sedan det senaste vattenbytet utfördes. Det finns också en möjlighet att låta maskinen utföra automatiska vattenbyten baserat på antal cykler och tid.

DW Pro S Wash Cycles 736X800

Desinficering som tillval

Om desinficering är en viktig del av din rengöringsprocess kommer DeconWasher™ Pro S att erbjuda dig ett par alternativa lösningar med hjälp av maskinens sköljsystem. Det första alternativet är att lägga till ett desinficeringsmedel som sköljmedel till ett vanligt tvättprogram. Tvättcykeln kommer då att avslutas med en sköljning innehållande desinficeringsmedlet. Du kan även skapa ett separat desinficeringsprogram som du då kan välja att köra direkt efter ett vanligt tvättprogram. Det senare alternativet ger då din utrustning både den vanliga sköljningen under det ordinarie tvättprogrammet följt av det extra desinfektionsprogrammet.

Disinfection 736X800

Energibesparande ECO-läge

En optimerad dekontamineringsprocess innebär ofta att din decon washer är påslagen och redo 24/7. För att minimera energiförbrukningen i dessa situationer är DeconWasher™ Pro S utrustad med ett ECO-läge. Med ECO-läge aktiverat sänker maskinen temperaturen i tvättanken mellan tvättarna vilket minskar energiförbrukningen. Hur mycket mindre energi som förbrukas beror på flera olika faktorer såsom exempelvis omgivningstemperaturen, och vilka temperaturvärden du har valt för tvättprogrammen och ECO-läget.

HMI ECO 736X800

Integrerade doserings- och avloppspumpar

DeconWasher™ Pro S kommer med en inbyggd doseringspump som standard och med en extra tillgänglig som tillval. Standardpumpen används för rengöringsmedel medan den extra används för sköljmedel. Båda kan justeras från inställningarna direkt på kontrollpanelen på maskinen där det bara är att välja önskad koncentration för respektive program. Utöver doseringspumpar kommer DeconWasher™ Pro S också med en inbyggd avloppspump vilket bland annat kan underlätta vid installation.

SEKO Pumps 736X800

Teknisk specifikation

Strömförsörjning Enfas 200–240 V, 50/60 Hz, 16–20 A
Vattenförsörjning Kallt och varmt vatten, 0,5–10°dH
Dimensions closed H x W x D 680 x 790 x 1732 mm
Dimensions open H x W x D 680 x 1080 x 1900 mm
RESCUE Intellitech frånsäger sig ansvar för alla personskador, egendom eller andra typer av skador till följd av användning av DeconWasher Pro S som inte överensstämmer med tvättråden från respektive PPE-tillverkare.
Cancer Cells 660X480

Cancer – den främsta dödsorsaken bland brandmän

Enligt flera studier är cancer den främsta dödsorsaken bland brandmän. I Nordamerika orsakade cancer 61 % av dödsfallen hos brandmän från den 1 januari 2002 till den 31 mars 2017. Brandmän löper även 9 % högre risk att diagnostiseras med cancer och har 14 % högre risk att dö i cancer än den genomsnittliga befolkningen.

Contaminated Firefighter 660X480

Så rengör du din personliga skyddsutrustning

För att minimera risken för brandmän att drabbas av cancer måste vi minimera deras exponering för giftiga cancerogena kemikalier såsom PAH-partiklar. Ett sätt att göra detta är genom noggrann rengöring och sanering av den personliga skyddsutrustningen. Det finns några saker som man alltid ska ha i åtanke i samband med detta.

Firefighter Old Bw 1920X800

Kontakta oss

Jag godkänner att RESCUE Intellitech hanterar mina uppgifter som beskrivet i vår Integritets- och datapolicy.