Desinficering av skyddsutrusning

Share

Sanering, rengöring och desinficering

Med tanke på de utmaningar som vi ställs för i dag och efterfrågan på en metod för att säkert avlägsna patogener från utrustning rekommenderar via att du desinficerar din personliga skyddsutrustning efter varje användning. Om du använder Solo Rescue för att göra detta, innebär det att du följer den process som beskrivs här nedan. Eftersom RESCUE Intellitech inte utvecklar några desinfektionsmedel rekommenderar vi att du följer tvättråden, desinficeringsanvisningarna och rekommendationerna från tillverkaren av din skyddsutrustning.

  1. Lägg in din kontaminerade personliga skyddsutrustning i Solo Rescue. Se till att du använder lämplig skyddsutrustning för att minimera exponeringen för kemiska gifter och mikrobiell kontaminering.
  2. Kör tvättprogrammet och se till att du följer din tillverkares tvättråd.
  3. I slutet av tvätt- och sköljcykeln applicerar* du desinfektionsmedlet på din utrustning. Se till att du desinficerar alla delar. Återigen, se till att du använder lämplig skyddsutrustning för att minimera exponeringen för kemiska gifter och mikrobiell kontaminering.
  4. Efter att ha använt desinfektionsmedel rekommenderas att du sköljer eller torkar av produkten helt för att avlägsna eventuella rester som kan påverka produkten över tid**.

Varning! Eventuella påståenden om effektiviteten för desinfektion (inklusive bakterier och virus) görs av respektive desinfektionsmedelstillverkare. RESCUE Intellitech garanterar inte, varken uttryckligen eller underförstått, effektiviteten av dessa produkter i kombination med Solo Rescue.

* Det finns flera sätt att tillämpa desinfektionsmedel. Se till att du följer rekommendationer från din tillverkare.

** Upprepad användning av dessa lösningar kan påverka din utrustning över tid. RESCUE Intellitech frånsäger sig ansvar för alla personskador, egendom eller andra typer av skador till följd av användning av desinfektionsmedel och hänvisar till rekommendationerna från respektive tillverkare. Vi rekommenderar även att du upprätthåller stränga inspektionsrutiner före användning för att säkerställa funktionen hos din utrustning före varje användning.

RESCUE Intellitech frånsäger sig ansvar för det slutliga desinficeringsresultatet till följd av användningen av desinfektionsmedel samt för alla personskador, egendom eller andra typer av skador till följd av användning av Solo Rescue som inte överensstämmer med tvättråden och rekommendationerna från respektive tillverkare.

Kontakta oss

Jag godkänner att RESCUE Intellitech hanterar mina uppgifter som beskrivet i vår Integritets- och datapolicy.