Solo Rescue Basket 1920X800

Solo Rescue® korgsystem & tillbehör

Allt du behöver för att rengöra dina andningspaket, andningsmasker, stövlar, handskar, hjälmar och till och med smådelar som exempelvis andningsventiler.

Lastkorg

Lastkorgen ska alltid användas när Solo Rescue Decon Washer körs. Korgen används i kombination med andra tillbehör för att tvätta allt från andningspaket, andningsmasker, stövlar, handskar, hjälmar och mindre delar, t.ex. regulatorpaket och tryckkontakter.

En lastkorg ingår alltid när du köper en Solo Rescue dekontamineringstvätt. Om du vill kan du också skapa ett så kallat Free Flow-system. Free Flow-systemet delar naturligt upp tvättutrymmet i en ren och en smutsig sida, vilket maximerar flödet i saneringsprocessen eftersom flera moment kan utföras på en och samma gång. För detta krävs två lastkorgar. Genom att fylla på eller tömma den ena lastkorgen medan den andra saneras minimerar du väntetiden och gör att processen går fortare.

Hållare för andningspaket

Med de särskilda hållarna för andningspaket kan du placera och sanera två kompletta andningspaket med andningsmasker i Solo Rescue dekontamineringstvätt. Den totala kapaciteten blir därmed upp till 14 tvättade och sanerade andningspaket per timme.

Hållarna placeras på lastkorgens mittfäste och kan kombineras med hållare för utrustning och smådelar, vilket ger större flexibilitet vid sanering av olika sorters skyddsutrustning i en och samma tvätt.

Hållare för luftflaskor

Hållaren för luftflaskor gör att du kan ladda upp till sex stycken flaskor samtidigt i Solo Rescue. Det gör att du kan tvätta upp till 42 luftflaskor i timmen. Hållaren används tillsammans med den lastkorgen och placeras över dess mittfäste.

Utrustningshållare

Utrustningshållaren är ett mångsidigt tillbehör som hjälper dig att sanera andningsmasker, stövlar och handskar i Solo Rescue dekontamineringstvätt. Hållaren placeras längst ner i lastkorgen. Du kan använda två stycken på en gång eller kombinera den med hållare för andningspaket eller smådelar.

Med två utrustningshållare per lastkorg blir den totala kapaciteten upp till 56 andningsmasker, 60 par stövlar och 120 handskar per timme.

På större brandstationer eller utbildningsinstitutioner är det ibland nödvändigt att kunna rengöra och sanera ett stort antal andningsmasker på en gång. Med två utrustningshållare på samma gång kan du tvätta upp till 56 masker per timme, vilket gör Solo Rescue till den perfekta tvätten för andningsmasker.

Hjälmhållare

Med hjälmhållaren tvättar och sanerar du upp till tre hjälmar i taget, eller upp till 21 hjälmar per timme. Den innovativa designen ser till att hålla hjälmarna stadigt på plats under tvättprocessen och säkerställer ett optimalt tvättresultat, både invändigt och utvändigt.

Smådelshållare

Med smådelshållaren till Solo Rescue® dekontamineringstvätt kan du tvätta och sanera även de små delarna i skyddsutrustningen, till exempel andningsventiler och regulatorpaket. Den används alltid tillsammans med lastkorgen, och upp till två smådelshållare kan placeras i en och samma lastkorg.

Montera isär utrustningen enligt tillverkarens instruktioner och placera delarna separat i en korg med lämplig storlek. Lägg på locket så att inte delarna åker ur medan tvätten pågår.

Vagn

Vagnen är särskilt utformad för att passa ihop med Solo Rescue dekontamineringstvätt. Höjden matchar maskinens lasthöjd och skapar en smidig övergång från vagn till maskin. Vagnen är bara så stor som det är nödvändigt för att rymma lastkorgen, och sparar därmed utrymme. Den är tillverkad av rostfritt stål och är gjord för att kunna tåla en del slitage och hårda tag när det är fullt upp i tvättrummet.

För bättre ergonomi och optimerat arbetsflöde rekommenderar vi att använda ett Free Flow-system, där två av våra specialdesignade vagnar används tillsammans med Solo Rescue dekontamineringstvätt.

Vagnarna har två huvudsyften. Det första syftet är att fungera som in- och utmatningsbord vid lastning och avlastning, vilket skapar en mer ergonomisk arbetssituation för operatören, utan tunga lyft. Det andra syftet är att undvika återkontaminering, genom att den ena vagnen används för smutsig utrustning och den andra för sanerad utrustning.

Många användningsområden

Vagnen har två hyllplan, så att det nedre planet kan användas för att lasta extra utrustning även när det står en lastkorg på det övre planet.

Lätt att använda

Vagnen har fyra stadiga svänghjul som roterar i 360 grader, så att du enkelt skjuter vagnen i den riktning du behöver. Parkera den sedan genom att trycka ner hjulbromsarna med foten.

Cancer Cells 660X480

Cancer – den främsta dödsorsaken bland brandmän

Enligt flera studier är cancer den främsta dödsorsaken bland brandmän. I Nordamerika orsakade cancer 61 % av dödsfallen hos brandmän från den 1 januari 2002 till den 31 mars 2017. Brandmän löper även 9 % högre risk att diagnostiseras med cancer och har 14 % högre risk att dö i cancer än den genomsnittliga befolkningen.

Contaminated Firefighter 660X480

Så rengör du din personliga skyddsutrustning

För att minimera risken för brandmän att drabbas av cancer måste vi minimera deras exponering för giftiga cancerogena kemikalier såsom PAH-partiklar. Ett sätt att göra detta är genom noggrann rengöring och sanering av den personliga skyddsutrustningen. Det finns några saker som man alltid ska ha i åtanke i samband med detta.

Kontakta oss

Jag godkänner att RESCUE Intellitech hanterar mina uppgifter som beskrivet i vår Integritets- och datapolicy.