Solo Rescue MSA Angle 1920X800

Solo Rescue®

Säker och enkel rengöring av andningspaket, andningsmasker, stövlar, handskar, hjälmar och verktyg.

Utvecklad för att hjälpa brandmän bekämpa cancer

Studier visar att brandmän löper en signifikant högre risk att diagnostiseras med och dö i olika former av cancer än den genomsnittliga befolkningen. Detta beror på de farliga kemikalier och cancerframkallande partiklar de utsätts för i tjänsten. För att minska denna exponering och den resulterande cancerrisken är det viktigt att grundligt, säkert och effektivt rengöra och sanera all skyddsutrustning efter varje användning. Det är precis vad Solo Rescue® Decon Washer gör. Att rengöra utrustning i Solo Rescue innebär mindre exponering för cancerframkallande PAH-partiklar och en säkrare arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

Optimerad rengöring med ett innovativt roterande korgsystem

Solo Rescues rymliga tvättank är en viktig bidragande faktor till maskinens styrka. Tillsammans med ett innovativt roterande korgsystem ger detta en design som optimerar vattenflödet för att komma åt även de mest svåråtkomliga delarna på din utrustning utan att kompromissa med funktionen eller kvaliteten. Så oavsett om du tvättar andningspaket, andningsmasker, stövlar, handskar, hjälmar eller verktyg kommer Solo Rescue att göra ett utmärkt jobb med att reducera och extrahera farliga sotpartiklar, kemikalier och tvättmedelsrester från din utrustning.

Solo Rescue Optimized Cleaning 736X800

Minimera exponeringen och risken för återkontaminering

Vid hantering av brandskyddsutrustning är det viktigt att minska exponeringstiden för farliga gifter och cancerogena ämnen. Att ta fram rutiner för hur man, på ett kontrollerat och säkert sätt, ska hantera kontaminerad utrustning är ett sätt att minimera denna risk.

Med Solo Rescue utförs hela rengöringsprocessen i maskinen, vilket garanterar minsta möjliga exponering för personalen. Den har en nedre lucka som fälls ut och som fungerar som ett lastbord när den öppnas. Denna ergonomiska process minimerar den manuella kontakten med kontaminerat material. Placera bara den kontaminerade utrustningen i maskinen, stäng luckan och starta rengöringsprogrammet.

 

Solo Rescue Cross Contamination 736X800

Allt du behöver för att rengöra dina andningspaket, andningsmasker, stövlar, handskar, hjälmar och verktyg i en och samma maskin

Solo Rescues rymliga design gör att du kan tvätta antingen 2 kompletta andningspaket, 6 fristående luftflaskor, 8 andningsmasker, 3 hjälmar, 3 par stövlar eller 8 par handskar per tvättcykel. Du kan dessutom tvätta små delar, som andningsventiler och regulatorpaket. Allt detta är möjligt tack vare den smarta designen av Solo Rescues korgsystem. Ryggraden i systemet är den extra kraftiga korgen, som används i alla program. Korgen kan kombineras med flera olika tillbehör, vilket gör Solo Rescue till en mångsidig rengöringsmaskin anpassade till flera olika behov. Exempel på tillbehör är hållare för andningspaket, andningsmasker, stövlar, handskar, hjälmar och små delar (t.ex. andningsventiler och regulatorpaket).

Accessories 660X480

Rengör din utrustning på mindre än 10 minuter

Solo Rescue ger dig ett enkelt, snabbt och säkert sätt att tvätta din kontaminerade personliga skyddsutrustning. Den lättanvända kontrollpanelen gör att du kan välja mellan en 3-minuterscykel för handskar och stövlar eller en 8-minuterscykel för rökdykarutrustningar, andningsmasker och hjälmar. Den kan rengöra upp till 14 rökdykarutrustningar (inklusive andningsmasker), 42 fristående syrgasflaskor, 56 andningsmasker, 21 hjälmar, 60 par stövlar och 120 par handskar i timmen.

 • Icon Masktank
  14
  ANDNINGSPAKET
  i timmen
 • Icon Helmet
  21
  HJÄLMAR
  i timmen
 • Icon Facemask
  56
  ANDNINGSMASKER
  i timmen
 • Icon Boot
  60
  PAR STÖVLAR
  i timmen
 • Icon Glove
  120
  PAR HANDSKAR
  i timmen
Teknisk specifikation
Strömförsörjning
400 V / 415 V 3-phase, 50 Hz
Programtider
3 min – Handskar/Stövlar, 8 min – Andningspaket/Andningsmasker/Hjälmar
Normalkapacitet per timme
programlängd inkl. hantering
14 andningspaket* eller upp till 21 hjälmar, eller upp till 120 par handskar, eller 40 par stövlar
Tvättemperatur
30–60 °C
Vattenanslutning
3–10 °dH**
Tryck, inkommande vatten
1–6 bar
Externa dimensioner H x B x D
1744 (öppen 2084) x 1025 x 887 (öppen 1316) mm
Avsäkring
32 A
Vikt (tom maskin)
238 kg
Tankens volym
108 liter
Globes CE 78X70
Tillverkad i Sverige i en produktionsprocess i enlighet med standarderna ISO 9001 och ISO 14001
*Enkel- eller dubbelcylinder, med eller utan andningsmask. **För bästa tvättresultat rekommenderar vi att vattnet har 3–7 °dH.
RESCUE Intellitech frånsäger sig ansvar för alla personskador, egendom eller andra typer av skador till följd av användning av Solo Rescue som inte överensstämmer med tvättråden från respektive PPE-tillverkare.
quote-kananaskis-191X234
Vi blev mycket imponerade över hur enkelt det är att använda maskinen och hur effektivt och rent den tvättade. Mängden föroreningar som togs bort från andningsapparater som tidigare hade tvättats för hand, var häpnadsväckande. Gary Robertson, Captain at Kananaskis Emergency Services i Alberta, Kanada.
Cancer Cells 660X480

Cancer – den främsta dödsorsaken bland brandmän

Enligt flera studier är cancer den främsta dödsorsaken bland brandmän. I Nordamerika orsakade cancer 61 % av dödsfallen hos brandmän från den 1 januari 2002 till den 31 mars 2017. Brandmän löper även 9 % högre risk att diagnostiseras med cancer och har 14 % högre risk att dö i cancer än den genomsnittliga befolkningen.

Contaminated Firefighter 660X480

Så rengör du din personliga skyddsutrustning

För att minimera risken för brandmän att drabbas av cancer måste vi minimera deras exponering för giftiga cancerogena kemikalier såsom PAH-partiklar. Ett sätt att göra detta är genom noggrann rengöring och sanering av den personliga skyddsutrustningen. Det finns några saker som man alltid ska ha i åtanke i samband med detta.

Kontakta oss

Jag godkänner att RESCUE Intellitech hanterar mina uppgifter som beskrivet i vår Integritets- och datapolicy.